En què el podem ajudar?
Què fem?
Previsió social

PRIVATE CLIENTSprivate-clients
Com ho fem?
Avui en dia és cada cop més important tenir un assessor especialitzat que ens ajudi a protegir correctament el nostre patrimoni. A Ribé Salat Broker Global d’Assegurances i Reassegurances disposem d’un ampli equip de professionals especialitzat en diferents àrees com: vida, salut, art, joies i llar.
Li brindem sempre un servei personalitzat amb un expert assessor a la seva disposició, que coneix tots els seus riscos i l’ajuda a escollir les millors cobertures per vostè i els seus. Amb el servei Premium, tindrà una atenció VIP les 24 hores del dia, i reunions periòdiques de seguiment per prevenir possibles imprevistos. Oferim, també, un estudi gratuït, realitzat pels nostres assessors, per tal de gestionar correctament els riscos dels seu patrimoni.


private-clients-que hacemos

Riscos patrimonials

Art i joies
Llar
Embarcacions

Riscos personals

Vida
Salut
Accidents

Riscos financers

Pensions
Primes úniques
Unit linked
Desde Ribé Salat Broker Global de Seguros y Reaseguros, nuestros asesores financieros le ayudan a escoger los productos que mejor se adaptan a sus necesidades:
Planes de pensiones

Fondos de inversión

Riscos patrimonials
Le ayudamos a optimizar fiscalmente sus beneficios y obtener la máxima rentabilidad sin tener que asumir riesgos innecesarios, con nuestra independencia de otras entidades como garante.


SERVICIO PREVISIÓN SOCIAL
Es el departamento de Ribé Salat especializado en soluciones financieras tanto a nivel de colectivos como individuales. Colaboramos con las mayores multinacionales aseguradoras del mundo, lo que nos permite aplicar unos estándares destacables de calidad de servicio y competitividad. Nuestra orientación flexible al cliente, atención profesional y adaptación a sus necesidades, nos diferencian en el mercado.

Nuestros productos de Previsión Social

Es el departamento de Ribé Salat especializado en soluciones financieras tanto a nivel de colectivos como individuales. Colaboramos con las mayores multinacionales aseguradoras del mundo, lo que nos permite aplicar unos estándares destacables de calidad de servicio y competitividad. Nuestra orientación flexible al cliente, atención profesional y adaptación a sus necesidades, nos diferencian en el mercado.

Planificaciones de ahorro e inversiones garantizadas.

Planes de retribución flexible para directivos

Prejubilaciones

Gestión activa de planes de pensiones