REASSEGURANCES

reaseguros
Treballem amb els nostres cedents per trobar solucions a les seves necessitats de reassegurança. Comptem amb una àmplia experiència internacional en la gestió de col·locacions facultatives en diverses branques.
A més, col·laborem amb els nostres cedents en el disseny de productes nous, i en el desenvolupament i col·locació de contractes específics.


Independència, professionalitat

i agilitat al servei dels nostres clients
EL NOSTRE CORE BUSINESS

SE CENTRA EN

Sector energètic i renovables


Enginyeria i construcció


Transport marítim


Obres d’art


Catàstrofes i terrorisme


Contractes

Para más información sobre reaseguro click aquí